17. Międzynarodowe Sympozjum – The Migraine Trust cz.2

A oto druga część relacji z 17. Międzynarodowe Sympozjum – The Migraine Trust.

W sesjach plakatowych Sympozjum również znalazło się wiele ciekawych prac:

W serii plakatów poświęconych czynnikom wywołującym atak bólu badacze wskazują na niezwykle trudny do oceny wpływ azotanów dodawanych do pożywienia czy czekolady na powstawanie ataków bólu głowy. Niemal równie często pokarmy te mogą być czynnikami wywołującymi jak i chroniącymi przed atakiem.

NITRATES IN FOOD AS A RISK FACTOR FOR MIGRAINE ATTACKS S. Donoghue, M. Vives-Mestres, E. Virre.

CHOCOLATE AS A RISK FACTOR FOR MIGRAINE ATTACKS IN INDIVIDUALS S. Donoghue, M. Vives-Mestres, S. Silberstein.

Zwężenie zatoki esowatej jako przyczyna przewlekłego bólu głowy opornego na leczenie? Autorzy poniższego doniesienia obserwowali je u niemal połowy chorych.

TRANSVERSE SINUS STENOSIS IN REFRACTORY CHRONIC HEADACHE PATIENTS: A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY V. Favoni, G. Pierangeli F. Toni, L. Cirillo, C. La Morgia, S. Abu-Rumeileh, M. Messia, R. Agati, P. Cortelli, S. Cevoli.

Zwiększone napięcie mięśni szyi w migrenie jest zwykle objawem, a nie czynnikiem wywołującym atak migreny.

CORRELATION OF MIGRAINE ATTACKS WITH NECK PAIN AND TENSION. S. Donoghue, M. Vives-Mestres, A. MacGregor.

Osoby z cięższymi postaciami migreny nadużywają smartfonów. Autorzy sugerują wręcz, że smartfony mogą być czynnikiem wywołującym atak… A może po prostu szukają pomocy?

SMARTPHONE OVERUSE AS A TRIGGER FACTOR FOR MIGRAINE ATTACKS F. Ilik, H. Buyukgol, D. H. Ertem, M. Uya.

Toksyna botulinowa nie tylko zmniejsza liczbę dni z bólem, ale również objawy depresji i zaburzeń lękowych towarzyszących migrenie. EFFECT OF ONABOTULINUMTOXINA PREVENTION ON COMORBIDITIES OF DEPRESSION AND ANXIETY IN CHRONIC MIGRAINE: ANALYSIS IN HEADACHE DAY FREQUENCY RESPONDERS VS HEADACHE DAY FREQUENCY NON-RESPONDERS. A. M. Blumenfeld, S. J. Tepper, L. D. Robbins, A. Orejudos, A. Manack Adams, D. C. Buse, S. D. Silberstein.

Dodaj komentarz