Atak migreny – plan leczenia w domu i szpitalu

Ból migrenowy pojawia się w postaci ataków trwających od kilku do kilkudziesięciu godzin. Trudno jest jednak zastanawiać się nad tym, co zrobić, gdy objawy już się rozpoczęły, towarzyszą im nudności czy wymioty, a każda aktywność nasila dolegliwości. W trakcie przedłużającego się ataku często pojawia się lęk i dezorientacja dotyczące tego, jakie powinny być następne kroki. Dlatego specjaliści leczenia bólu głowy opracowali pisemny plan działania, pomagający uprościć proces decyzyjny (poniżej w wersji dostosowanej do warunków polskich oraz najnowszych zaleceń):

 • Dane pacjenta  ________.
 • Dane lekarza prowadzącego  ________.
 • Nr telefonu alarmowego (do lekarza lub dyżurującego ośrodka)  ________.
 • Rozpoznanie  ________.
 • Dodatkowe dane o bólu, np. typ aury i czas jej trwania  ________.
 • Stosowane leki profilaktyczne, przyjmowane codziennie, niezależnie od występowania bólu  ________.
 • 1. Przerywanie ataku w domu. Olbrzymia większość ataków migreny może być leczona przez chorego samodzielnie, według poniższych instrukcji.
  • Metody niefarmakologiczne.
   • Odpoczynek w cichym, ciemnym, chłodnym pokoju.
   • Obfite nawadnianie wodą lub płynami wieloelektrolitowymi.
   • Chłodne okłady stosowane na czoło/głowę (niestety na polskim rynku brak okładów dedykowanych do umieszczania na czole albo karku).
  • Leki I rzutu
   • Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
    • Paracetamol.
    • Ibuprofen.
    • Naproksen.
    • Ketoprofen.
    • Diklofenak.
    • Nimesulid.
    • Metamizol.
    • Inny.
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/syrop/saszetki/czopki, 
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane: bóle brzucha (najlepiej przyjmować z posiłkami)(1).
    • Limit: 15 dni w miesiącu.
   • Tryptany
    • Sumatryptan.
    • Rizatryptan.
    • Zolmitryptan.
    • Eletryptan.
    • Almotryptan.
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/tabletki rozpuszczające się w ustach/sprej/zastrzyki.
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane: grypopodobne, zmęczenie, zaczerwienienia twarzy, ucisk w gardle (1).
    • Limit: 10 dni w miesiącu.
   • Ergotaminy i preparaty łączone.
    • Dihydroergotamina.
    • Ergotamina.
    • Ergotamina + kofeina.
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/syrop.
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane: grypopodobne, senność, zaczerwienienia twarzy, ucisk w gardle (1).
    • Limit: 10 dni w miesiącu.
   • Leki przeciwwymiotne / przeciw nudnościom
    • Metoklopramid.
    • Prochlorperazyna.
    • Ondansetron.
    • Prometazyna.
    • Tietylperazyna.
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/czopki/syrop.
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane: senność, sztywność mięśni (1).
   • Inne.
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/syrop/czopki/zastrzyki.
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane:______ (1).
    • Limit: ____ dni w miesiącu.
  • Leki II rzutu zastosuj, gdy pomimo zastosowania leku I rzutu wciąż odczuwasz ból
    • Nazwa handlowa ________.
    • Postać: tabletki/syrop/czopki/zastrzyki.
    • Dawka _______mg.
    • Co ile godzin ______.
    • Główne działania niepożądane:______ (1).
    • Limit: ____ dni w miesiącu.
 • 2. Wizyta w ośrodku pomocy doraźnej. W niektórych sytuacjach koniecznym może być zgłoszenie się do ośrodka pomocy doraźnej. W Polskich warunkach są to najczęściej placówki Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. W takiej sytuacji najlepiej przedstawić plan działania w ataku migreny podpisany przez lekarza prowadzącego.
  • Wskazania do zgłoszenia się do ośrodka pomocy doraźnej.
   • Przedłużające się nasilone wymioty lub nudności uniemożliwiające przyjmowanie płynów i pokarmów doustnie.
   • Ból o innym niż w poprzednich atakach przebiegu.
   • Brak poprawy po zastosowaniu zalecanego powyżej leczenia.
   • Inne niewystępujące wcześniej objawy, np. osłabienie, zaburzenia widzenia, osłabienie, trudności w chodzeniu, trudności w mówieniu.
   • Ciąża, gdy ból jest bardzo nasilony lub ma inny charakter niż dotychczas.
  • Podczas wizyty w ośrodku pomocy doraźnej:
   • lekarz ocenia stan chorego i dobiera najbezpieczniejsze leki;
   • należy poinformować lekarza jeśli istnieje możliwość, że jesteś w ciąży.
  • Informacja od lekarza prowadzącego na temat dotychczasowych doświadczeń z leczenia pacjenta:
   • Leki przeciwwskazane
    • Nazwa leku ________ (tryptan, NLPZ, ergotaminy, przeciwwymiotny, opiat).
    • Przyczyna wystąpienia przeciwwskazań ________ (nadwrażliwość, alergia, interakcje, choroby współistniejące, uzależnienie).
   • Leki dające największą szansę na poprawę na podstawie dotychczasowych doświadczeń i dowodów naukowych.
    • Płyny iv. np. 5% glukoza + 0,9% NaCl (2:1).
    • Sumatryptan 6mg sc (w Polsce o ograniczonej dostępności)
    • Metoklopramid 0,18mg/kg mc (max 10mg).
    • Prochlorperazyna (w Polsce niedostępna).
    • Deksametazon 10-24mg iv (zmniejsza ryzyko nawrotu bólu).
    • Inne ____________________________________________
   • Leki drugiego wyboru dają mniejszą szansę na poprawę oraz wyższe ryzyko działań niepożądanych. Należy rozważyć konsultację neurologiczną.
    • Diklofenak 75mg im. – szczególnie przy niedostępności sumatryptanu.
    • Dexketoprofen 50mg iv. – szczególnie przy niedostępności sumatryptanu.
    • Chlorpromazyna do 25mg iv. – szczególnie przy niedostępności prochlorperazyny.
    • Haloperidol 5mg iv – szczególnie przy niedostępności prochlorperazyny.
   • Leki których należy unikać.
    • Opiaty (np. tramadol, morfina).
    • Aspiryna u dzieci.

(1)
Gdy leki są nieskuteczne lub działania niepożądane wystąpiły po raz pierwszy, zgłosić się do lekarza prowadzącego.
Gdy wystąpi duszność albo ból w klatce piersiowej, zgłosić się do najbliższego ośrodka Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Gdy po lekach pojawia się senność i zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów.

Więcej:
Management of Adults With Acute Migraine in the Emergency Department: The American Headache Society Evidence Assessment of Parenteral Pharmacotherapies. Orr  SL, Friedman BW, Christie S, Minen MT, Bamford C, Kelley NE, Tepper D. Headache. 2016 Jun;56(6):911-40.

Migraine Action Plan (MAP). Peretz AM, Minen MT, Cowan R, Strauss LD. Headache. 2018 Feb;58(2):355-356.

Dodaj komentarz