Bóle głowy podczas podróży samolotem

Bóle głowy w samolocie odczuwa ponad 1/3 podróżnych.

Ponad jedna trzecia osób doświadcza bólu głowy lecąc samolotem. Najlepiej poznaną ich przyczyną są bóle o wszystko mówiącej nazwie „ból głowy przypisywany podróżom samolotem„. Bóle te szczególnie często występują w trakcie lądowania i trwają dość krótko (ok. 30 minut). Zwykle dolegliwości są silne i jednostronne – w okolicy oka lub czoła. Ból ma często charakter kłujący lub pulsujący.

Jak je rozpoznać?

Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy uznaje, że ból głowy jest wynikiem podróży samolotem, gdy spełnia on poniższe kryteria:

 1. Bóle głowy wystąpiły co najmniej dwukrotnie i spełniają kryterium 3.
 2. Pacjent podróżuje samolotem.
 3. Istnieje związek przyczynowo-skutkowy przez spełnienie co najmniej dwóch z poniższych warunków:
  1. bóle pojawiły się w trakcie podróży samolotem;
  2. jeden lub obydwa z poniższych:
   1. bóle głowy nasiliły się w trakcie wznoszenia (startu) lub obniżania lotu (lądowania);
   2. bóle głowy zmniejszyły się w ciągu 30 minut od zakończenia wznoszenia lub obniżania lotu;
  3. ból jest silny i ma co najmniej dwie z poniższych cech:
   1. jednostronny;
   2. zlokalizowany w okolicy oka i czoła;
   3. kłujący lub dźgający charakter (rzadziej pulsujący).
 4. Inne rozpoznanie nie tłumaczy lepiej objawów (w szczególności choroby zatok przynosowych).

Skąd się biorą?

Tradycyjnie bóle głowy w samolocie wiązano z chorobami zatok przynosowych. Tłumaczono, że zmiana ciśnienia podczas lądowania powoduje, że w chorych zatokach ciśnienie jest niższe niż w kabinie. Tak powstała różnica ciśnień powoduje ucisk pobudzający receptory bólowe w zatokach. Jednak badania nad osobami z „samolotowym bólem głowy” wykazały, że większość z nich ma zdrowe zatoki przynosowe. W związku z tym zaproponowano inne wytłumaczenie, według którego ból jest następstwem zmian w krążeniu podczas zmian ciśnienia w kabinie. Jednak i ten mechanizm na razie nie został poparty badaniami naukowymi.

Jak leczyć?

Niestety pomimo powszechności występowania bóle głowy podczas podróży samolotem nie mają dobrze poznanej metody leczenia. U części chorych skuteczne okazały się niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. naproksen czy ibuprofen), szczególnie przyjmowane bezpośrednio przed lotem. Jednak te metody leczenia są jeszcze słabo zbadane.

Inne przyczyny bólu głowy podczas podróży samolotem

Podróże, także samolotowe, są związane z narażeniem na mnóstwo nowych czynników. Część z nich może prowokować atak migreny u osób na to podatnych. Wymienić tu należy stres, niewyspanie, odwodnienie, zmiany ciśnienia, jedzenie na pokładzie, alkohol, zapachy itp.

Osoby z zapaleniem zatok przynosowych lub chorobami ucha środkowego mogą w trakcie lotów samolotowych odczuwać znaczne bóle wynikające ze zmian ciśnień w kabinie. W skrajnych sytuacjach może dojść nawet do pęknięcia błony bębenkowej ucha. Dlatego przed lotem należy wraz ze swoim lekarzem rozważyć zastosowanie lub intensyfikację leczenia choroby zatok lub ucha. Niekiedy zaś należy odwlec podróż do czasu uregulowania problemów usznych lub zatokowych.

Więcej

Bui SBD, Gazerani P. Headache attributed to airplane travel: diagnosis, pathophysiology, and treatment – a systematic review. J Headache Pain. 2017 Aug 16;18(1):84. doi: 10.1186/s10194-017-0788-0.

Dodaj komentarz