Bóle głowy – przegląd prasy (22 maja 2017)

Wymioty występują częściej u dzieci z migreną.
Badanie kohortowe analizuje sugeruje wspólne podłoże (genetyczne?) dla powstawania migren i wymiotów w populacji dziecięcej.

Nadwrażliwość na światło związana jest z częstszym występowaniem depresji, zaburzeń lękowych oraz reakcji na stres.
Co ciekawe, związek fotofobii i zaburzeń psychicznych występuje zarówno u osób z migrenami, jak i bez nich.

Co odróżnia aurę w przebiegu migren i padaczkę?
W aurze objawy trwają powyżej 5 minut, często towarzyszą im nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki. Jednak ból głowy może również pojawiać się w epilepsji.

Donosowy sumatryptan skuteczniej niż doustny przerywa ataki migreny.
Wyniki badania COMPASS wskazują, że sumatryptan w postaci proszku donosowego szybciej przerywa ataki migreny i pozwala na ich lepszą kontrolę.

Ostrzykiwanie toksyną botulinową wymaga doskonałej znajomości anatomii głowy i szyi.
Intensywnie promowana, i co istotne, skuteczna metoda profilaktyki migren przewlekłych wymaga od lekarzy bardzo dokładnego wyboru miejsc wkłucia.

Dodaj komentarz