Bóle głowy – przegląd prasy (3 lipca 2017)

Po dwutygodniowej przerwie, poświęconej m.in. headachemasterclass.com, ponownie wracam do bloga:

Ostra neuralgia potyliczna o ciężkim przebiegu może być wynikiem zaburzeń ze spektrum zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych (zespół Devica)
Rzadka choroba neurologiczna (niedowłady kończyn, zaburzenia czucia, ślepota) może być przyczyną ostrego głowy o typie uszkodzenia nerwów potylicznych.

Konsultacja przez internet jest równie skuteczna co wizyta osobista w leczeniu bólu głowy
Analiza efektywności telemedycyny w leczeniu bólu głowy na norweskich rubieżach.

Nadwrażliwość na dotyk (allodynia) może być objawem oddzielnej podgrupy migren
Badanie identyfikuje różnice obrazu rezonansu magnetycznego mózgowia osób z migrenami z allodynią. Brzmi to interesująco w kontekście doniesień innego przebiegu migren u osób z przeczulicą skóry.

Medyczna marihuana hamuje nieprawidłową aktywność nerwu trójdzielnego w migrenach
Komentarz Dra Mauskopa z New York Headache do wyników badania opisującego korzystny efekt kannabinoidów w modelu migren u szczurów.

Opóźnione rozpoznanie samoistnego podciśnienia wewnątrzczaszkowe związane z ryzykiem krwiaka podtwardówkowego
Retrospektywna analiza przebiegu podciśnienia śródczaszkowego: rzadkiego, zwykle łagodnego bólu głowy związanego z pionizacją.

Dodaj komentarz