Bóle głowy – przegląd prasy (5 czerwca 2017)

Zespół niespokojnych nóg występuje częściej u pacjentów z migreną.
Związek ten szczególnie wyraźny jest w migrenach z aurą.

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic może być leczone przeciwciałem przeciw receptorom interleukiny 6.
Lek dotychczas stosowany w RZS został zarejestrowany w rzadkiej przyczynie bólu głowy u osób starszych.

Młodzieńcza fibromialgia to rzadka choroba współistniejąca z migrenami u dzieci.
Współwystępowanie tych chorób wiąże się z cięższym przebiegiem choroby, choć rozpoznanie fibromialgii powinno być bardzo usystematyzowane ze względu na powszechną allodynię u dzieci z migreną.

Małe dawki amitryptyliny mogą wspomagać leczenie bólu głowy z nadużywania leków.
Wstępne badanie na małej grupie chorych. Zastosowanie trójcyklicznego leku przeciwdepresyjnego (amitryptyliny) „wspomagało” gwałtowne odstawienie leków przeciwbólowych.

Klasterowy ból głowy rzadko leczony jest zgodnie aktualną wiedzą medyczną.
Retrospektywna analiza danych ubezpieczycieli w USA pokazuje znaczne współwystępowanie uzależnień oraz zburzeń psychicznych. Za to chorzy leczeni prawidłowo znacznie rzadziej wymagali interwencji medycznych.

Leczenie operacyjne zmian kręgosłupa szyjnego zmniejsza bóle głowy o tej etiologii.
Małe, ale pośrednio ciekawe badanie na temat objawów bólu głowy pochodzenia szyjnego.

Dodaj komentarz