Bóle głowy – przegląd prasy (8 maja 2017)

Zespół kłykcia potylicznego zwykle (91%) jest objawem nowotworów złośliwych!
Komentarz: porażenie nerwu podjęzykowego i bóle potylicy po tej samej stronie głowy bardzo często są objawem (w 51% pierwszym) przerzutów nowotworów złośliwych. W badaniach obrazowych często brak jest patologii, ale należy wdrożyć szeroką diagnostykę pod kątem nowotworu.

Bóle głowy z nadużycia leków powodują zmiany struktur mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie bólu i uzależnienia.
Komentarz: Przegląd piśmiennictwa poświęconego temu, jak zmieniają się poszczególne części mózgu w bólach głowy z nadużycia leków (MOH). U części chorych zmiany te nie znikają po odstawieniu leków. Czy oznacza to, że MOH pojawia się u osób predysponowanych, czy też że powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu?

Eptinezumab (przeciwciało przeciw peptydowi związanemu z genem kalcytoniny CGRP) zmniejsza skutecznie dolegliwości w migrenie przewlekłej.
Komentarz: Gorące doniesienie z dorocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologicznej w Bostonie. Poczekajmy jednak jeszcze na badanie III fazy, które już się toczy.

Migrena z aurą związana jest z większym ryzykiem udaru, dlatego u tych pacjentów należy wykonać oznaczenie markerów aktywacji śródbłonka. U osób z migreną z aurą i zakrzepicą lub udarem w przeszłości należy wykonać szczegółowe badania nadkrzepliwości.
Komentarz: Wyczerpujący przegląd danych naukowych na temat związku migren i udarów.

Współwystępowanie migreny, napięciowego bólu głowy oraz bólu szyi jest częste, a leczenie tych pacjentów powinno w znacznym stopniu być nakierowanie na modyfikację stylu życia.
Komentarz: Interesujące jest odnotowanie faktu współwystępowania tych zaburzeń w tak dużym odsetku osób z migreną (50%!), ale interwencja nakierowana na zwiększenie aktywności fizycznej nie wydaje się już szczególnie wartościowa – dotyczy to również pozostałych „migrenowców”.

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe związane jest z uszkodzeniem nerwu wzrokowego.
Komentarz: Eleganckie badanie potwierdzające uszkodzenie nerwu wzrokowego w przebiegu IIH.

Neuralgia nerwu trójdzielnego i krótkotrwałe napady bólu głowy przypominającego neuralgię  (SUNHA) – czym one się różnią?
Komentarz: Artykuł, który tworzy więcej pytań niż udziela odpowiedzi: czasem musimy się pogodzić z postawieniem dwóch rozpoznań na raz.

Leczenie malformacji naczyniowych nożem gamma przynosi niekiedy zmniejszenie bólu głowy.
Komentarz: Badanie obserwacyjne wykonane „przy okazji” leczenia neurochirurgicznego. Ale co powoduje zmniejszenie bólu głowy: zmiany ukrwienia mózgu? Neuromodulacja jako efekt uboczny promieniowania? Efekt placebo?

Jaka była przyczyna krwotoku śródczaszkowego F.D. Roosvelta?
Komentarz: Potworny ból potylicy, który przeszedł do historii.

Rozpoznanie typu bólu głowy jest mniej ważne niż przebieg choroby dla rokowania powrotu do pracy.
Komentarz: Im częściej boli głowa, tym mniejsza szansa na powrót do pracy. I nie ma znaczenia czy to migrena, neuralgia nerwu trójdzielnego, czy inna choroba.

Dodaj komentarz