Cukrzyca i bóle głowy – jaki jest związek?

W ostatnich dekadach stale wzrasta liczba chorych na cukrzycę. Jest to w dużej mierze wynikiem zmian stylu życia obejmujących zmniejszenie aktywności fizycznej oraz nieprawidłową dietę. W praktyce oznacza to, że coraz więcej chorych ma równocześnie bóle głowy i zaburzenia glikemii (stężenia glukozy w krwi). Bóle głowy w cukrzycy są prawdopodobnie wynikiem zmian stężenia glukozy we krwi, a w efekcie zwężenia naczyń mózgowych.

Bóle głowy mogą być jednym z sygnałów, że stężenia glukozy są nieprawidłowe. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy stężenie glukozy we krwi spada poniżej 70 mg/dl (tzw. hipoglikemia). Szczególnie często dzieje się tak w nocy (wówczas pacjenci budzą się z bólem głowy), po ominiętym posiłku i zbyt intensywnym wysiłku. Także hiperglikemia (zbyt wysokie stężenie glukozy) może powodować bóle głowy. Wydaje się zatem, że zapobieganie bólom głowy wywołanych przez cukrzycę wymaga dobrej kontroli glikemii i zapobiegania jej gwałtownym wahaniom.
Co ciekawe związek pomiędzy migreną a cukrzycą nie jest już tak oczywisty. Szereg badań sugeruje wręcz, że migrena występuje rzadziej w cukrzycy. Próbuje się to tłumaczyć faktem, że zaburzenia glikemii prowadzą do uszkodzenia komórek nerwowych. Takie uszkodzenie być może zmniejsza aktywność neuronów, a w następstwie ryzyko ataku migreny. Z drugiej strony należy pamiętać, że bardzo często współwystępująca z cukrzycą otyłość jest czynnikiem nasilającym migreny. Ponadto gwałtowne zmiany glikemii także mogą być czynnikiem wywołującym atak migreny. Dlatego właśnie osoby chore na migrenę powinny unikać nieregularnego odżywiania (głodzenia się i obżarstwa).

Więcej

Dodaj komentarz