Dzieci też miewają aurę!

W zeszłym tygodniu przedstawiałem typowy obraz migreny u dzieci. Dziś czas wspomnieć o migrenach z aurą, które również występują w tej grupie wiekowej, często przybierając bardzo ciekawe formy.
W przypadku dzieci rozpoznanie migreny z typową aurą można postawić, gdy:

 • Wystąpiły co najmniej 2 epizody bólu głowy z aurą.
 • Aura może przybierać formę objawów:
  • wzrokowych (zygzakowate błyski, migotanie, pogorszenie ostrości wzroku, ślepe punkty w polu widzenia) – dotyczy 90% pacjentów,
  • czuciowych (mrowienie, drętwienie),
  • zaburzenia mowy (trudności ze zrozumieniem mowy lub sformułowaniem wypowiedzi – afazja, dyzartria).
  • aura nie ma charakteru niedowładu, objawów z pnia mózgu lub siatkówkowych (dla takich przypadków właściwe są inne rozpoznania).
 • Aura ma co najmniej 3 spośród poniższych cech:
  • co najmniej jeden objawów rozwijają się w czasie 5 min. lub dłuższym;
  • objawy występują jeden po drugim;
  • każdy objaw trwa od 5 do 60 minut;
  • przynajmniej jeden z objawów aury jest jednostronny (afazja zawsze jest jednostronna, dyzartria może być jedno lub obustronna);
  • przynajmniej jeden z objawów aury jest pozytywny (migotanie lub mrowienia);
  • ból głowy występuje w trakcie lub do 60 minut po aurze.
Komentarz:
Ze względu na charakterystyczny obraz wystarczają 2 epizody dla postwienia rozpoznania (w zwykłej migrenie 5). Ponadto w powyższych kryteriach nie ma wzmianki o cechach migreny bez aury tj. nasilenie i lokalizacja bólu, nadwrażliwość na światło lub dźwięki oraz nudności czy wymioty.
Typową aurą nie są objawy ruchowe, z pnia mózgu lub siatkówkowe –  te dotyczą innych typów migren – hemiplegicznych, z pnia mózgu, siatkówkowych.
Pacjenci, szczególnie dzieci, często mają trudności z opisaniem aury po ustąpieniu ataku. Dlatego naprawdę warto prowadzić dzienniczek aury, w którym na bieżąco opisywane są objawy, ich przebieg, lokalizacja itp.
Gdy kilka objawów aury występuje jeden po drugim to każdy z nich możę trwać do 60 minut, czyli łącznie nawet kilka godzin.

Szczególną postacią zaburzeń czuciowych w aurze jest zespół Alicji w Krainie Czarów mogący obejmować:

 • zaburzenie postrzegania proporcji własnego ciała (np. ucho wydaje się mieć wielkość arbuza)
 • postrzeganie przedmiotów jako większych lub mniejszych niż są w istocie,
 • déjà vu,
 • wrażenie przebiegu wydarzeń w przyspieszonym lub zwolnionym tempie.
Zespół ten występuje częściej u dzieci niż u dorosłych.

Dodaj komentarz