Holistyczne leczenie migreny przewlekłej


Niemal 88% pacjentów z przewlekłą migreną cierpi na co najmniej jedną dodatkową chorobę. Naukowcy z Atlanty oceniają, że koszty leczenia przewlekłej migreny wraz ze stanami towarzyszącymi (40 miliardów dolarów!) stanowią ośmiokrotność kosztów leczenia samej migreny. Najczęstsze stany towarzyszące to zaburzenia psychiczne (37%), zaburzenia nastroju (27%), choroby stawowe (28%), choroby układu krążenia (24%). Co logiczne, im więcej chorób współistniejących, tym wyższe całkowite koszty wydane na leczenie, ale co ciekawe także koszt leczenia samej migreny wzrasta wraz z liczbą chorób współistniejących.
Rolę stanów towarzyszących migrenom zauważają autorzy badania porównującego wyniki prac dotyczących epidemiologii i wyników leczenia przewlekłych migren. Osoby z chorobami współistniejącymi częściej korzystają z konsultacji, hospitalizacji, leków. Co więcej, stany towarzyszące migrenie utrudniają często leczenie choroby i wiążą się gorszym rokowaniem. Skuteczne leczenie migreny przewlekłej powinno być zatem holistyczne, tj. obejmować całość zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dodaj komentarz