I Sympozjum – Bóle głowy. Rhinoforum 2017.

30 listopada w Warszawie, podczas RhinoForum 2017 odbyło się Sympozjum poświęcone bólom głowy w praktyce laryngologicznej. Podczas sesji swoje wykłady przedstawili: 
  • Pierwotne Bóle Głowy. Dr hab. Izabela Domitrz (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i jedna z czołowych postaci polskiego środowiska specjalistów bólów głowy.
  • Leczenie bólów głowy i twarzy. Dr med. Małgorzata Malec-Milewska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wybitna specjalistka leczenia bólu i autorka licznych publikacji poświęconym leczeniu bólu głowy.
  • Rozpoznanie: Bóle głowy omówili pod kątem zatokopochodnego bólu głowy:
    Dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – konsultacja laryngologa.
    Dr med. Marcin Straburzyński (Stowarzyszenie „Rynologia Polska”) – konsultacja lekarza rodzinnego. 
Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Antoniemu Krzeskiemu za umożliwienie zorganizowania Sympozjum, a Wykładowcom, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie, za niezwykle ciekawe wykłady. A dla wszystkich, którzy tak licznie przybyli, za zgodą Autorów zamieszczamy prezentacje przedstawione podczas wykładu.

Zapraszam też na przyszłoroczne II Sympozjum – Bóle Głowy w Codziennej Praktyce (1 grudnia 2018).

Dodaj komentarz