Klasterowy ból głowy – jak leczyć?

Klasterowy ból głowy to odpowiednik obrzęku płuc w naszej dziedzinie. Prawdziwego specjalistę leczenia bólów głowy poznaje się po tym, jak radzi sobie z tą chorobą.

Prof. Allan Purdy, 
Londyn, wrzesień 2018

Choć ból klasterowy jest chorobą dość rzadką, to jednak tylko w Polsce dotyka prawdopodobnie kilkuset tysięcy osób. Wcześniej opisałem, w jaki sposób można go rozpoznać. Dzisiejszy post poświęcony będzie metodom leczenia.

Przerywanie ataku
Podstawą leczenia powinno być natychmiastowe podanie szybko działającego leku.

 • Sumatryptan (6mg) w iniekcjach podskórnych (ograniczona dostępność w Polsce). Postać donosowa (20mg) jest prawdopodobnie także skuteczna (ograniczona dostępność w Polsce).
 • Zolmitryptan (5-10mg) w postaci spraju donosowego (niedostępny w Polsce). Postać doustna jest prawdopodobnie także skuteczna (ograniczona dostępność w Polsce).
 • Tlen (100%, przepływ 6-12 L/min) (100% tlen jest niedostępny w Polsce poza warunkami szpitalnymi).
 • Stymulacja zwoju skrzydłowo-podniebiennego (niedostępna w Polsce). Metoda ta zarezerwowana jest dla szczególnie opornych przypadków, z uwagi na inwazyjność procedury i potencjalnie poważne powikłania.
 • Inne metody, o słabych dowodach na skuteczność to: donosowy preparat łączony kokainy 10% i lidokainy 10%, oktreotyd w iniekcjach podskórnych.
Terapia pomostowa (do czasu zadziałania leków profilaktycznych)
Ta metoda leczenia stosowana jest w oczekiwaniu na działanie leków profilaktycznych. 
 • Glikokortykosteroidy w iniekcjach podpotylicznych (A) lub doustnie (20mg prednizonu) (C).

Leczenie zapobiegające atakom(profilkatyczne)

 • Werapamil (360 mg). Lek z wyboru wg wielu ekspertów, pomimo posiadania zaledwie poziomu zaleceń C.
 • Lit (900mg).
 • Inne metody, o słabych dowodach na skuteczność lub bardzo ograniczonej dostępności to: ciwamid, warfaryna (INR docelowy 1,5-1,9), melatonina (10mg).
Nieskuteczne w leczeniu KBG okazały się:
 • Kwas walproinowy.
 • Sumatryptan podawany przewlekle.
 • Głęboka stymulacja mózgu.
 • Cymetydyna z chlorfeniraminą.
 • Mizoprostol.
 • Tlen hiperbaryczny podawany przewlekle.
 • Kandesartan.

Autorzy wytycznych podkreślają, że leczenie KBG musi być indywidualizowane, a sztywne trzymanie się wytycznych nie jest z korzyścią dla chorego. Należy wziąć pod uwagę choroby współistniejące, działania niepożądane leków, czas do zadziałania leczenia, wcześniejsze doświadczenia z daną metodą. W polskich warunkach, gdzie żaden z leków na KBG nie jest refundowany (!) należy też uwzględnić możliwości finansowe chorego.

Więcej:
Robbins MS, Starling AJ, Pringsheim TM, Becker WJ, Schwedt TJ. Treatment of Cluster Headache: The American Headache Society Evidence-Based Guidelines. Headache. 2016 Jul;56(7):1093-106.

Dodaj komentarz