Migrena, lęk i depresja to zaburzenia występujące wspólnie

Zaburzenia lękowe i afektywne to dwa najistotniejsze problemy współistniejące z migreną. Szczególnie te pierwsze wydają się ściśle powiązane z migrenami. Jednak spośród licznych objawów zaburzeń psychicznych niektóre występują szczególnie często u chorych na migreny. Martwienie się, lęk lub zdenerwowanie mogą wyzwalać atak choroby, sprawiać, że będzie on trwał dłużej i trudniej będzie go leczyć. Co więcej, objawy te mogą poprzedzać wystąpienie migreny o wiele lat, a niektórzy autorzy sugerują wręcz, że wczesne leczenie zaburzeń lękowych może zapobiegać migrenom.

Dodaj komentarz